TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO TRẺ

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO TRẺ

Thứ Tư,
21/06/2023
0

TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY SÁNG TẠO CHO TRẺ 🔥

💖 Giai đoạn vàng để trẻ phát triển năng lực tư duy nền tảng.

Một số nghiên cứu khoa học cho thấy, não bộ của con người, đặc biệt ở giai đoạn trước 3 tuổi đã phát triển đến khoảng 60% và sẽ không ngừng phát triển đạt đến 90% khi đến giai đoạn 6 tuổi. Lứa tuổi mẫu giáo là giai đoạn vàng để trẻ tiếp thu và hình thành những nhận thức đầu tiên, phát triển năng lực tư duy và sáng tạo. Đây chính là lứa tuổi cần được đầu tư để trẻ phát triển nền tảng trí tuệ, hoàn thiện nhân cách ngay từ bậc học nhỏ nhất.

💖 Sớm thành công nhờ đầu tư phát triển năng lực tư duy và sáng tạo.

Tư duy là nền tảng tạo nên thói quen và nhân cách của con người, bởi vậy năng lực tư duy và sáng tạo là những yếu tố vô cùng quan trọng quyết định tương lai và sự thành công của mỗi chúng ta.

Những người thành công là những người có khả năng sáng tạo đa dạng và tư duy khác biệt. Phần lớn trong số họ ngay khi còn nhỏ đã được rèn luyện hình thành năng lực tư duy thông qua thói quen tìm tòi, tư duy đa chiều, tư duy logic, khả năng sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề. Nhờ đó, họ dễ dàng tiếp nhận kiến thức mới, đồng thời nhanh chóng phát hiện và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.

Cùng với những thách thức của bối cảnh hội nhập toàn cầu, để thích ứng và tồn tại, đòi hỏi con người không chỉ có ngôn ngữ quốc tế mà còn cần có khả năng tư duy sáng tạo . Do đó, giáo dục phát triển năng lực tư duy sáng tạo chắc chắn sẽ là xu hướng tất yếu để tạo ra những công dân toàn cầu làm chủ tương lai.

Việc phụ huynh có con trong độ tuổi từ mẫu giáo đầu tư cho con theo học các chương trình phát triển năng lực tư duy và sáng tạo sẽ là ưu tiên hàng đầu, thậm chí cần đầu tư học trước các môn học khác.

Nguồn: thuonggiaonline.vn

IMPORTANCE OF DEVELOPING CREATIVE THINKING CAPACITY FOR CHILDREN 🔥

💖 The golden period for children to develop fundamental thinking abilities.

Some scientific studies show that the human brain, especially before age 3, has grown to about 60% and will not stop growing to 90% when it reaches age 6. Kindergarten is a golden period for children to acquire and form their first perceptions, and develop thinking and creative capacities. This is the age that needs to be invested in so that children can develop their intellectual foundation and perfect their personality right from the youngest level of education.

💖 Early success is thanks to investment in developing thinking and creative capacity.

Thinking is the foundation of human habits and personality, so thinking and creativity are extremely important factors that determine the future and success of each of us.

Successful people are creative people who are creative and think differently. Most of them from an early age have been trained to form thinking capacity through the habit of inquiry, multi-dimensional thinking, logical thinking, creativity, and problem-solving ability. Thanks to that, they easily absorb new knowledge and quickly detect and solve problems in life.

Along with the context of global integration, to adapt and survive, it is required that people not only have an international language but also can think creatively. Therefore, education to develop creative thinking capacity will certainly be an inevitable trend to create global citizens who own the future.

Parents with preschool-age children investing in their children to attend programs to develop thinking and creative abilities will be a top priority, even if they need to invest in learning before other subjects.

Source: thuonggiaonline.vn

🌐 Web: https://vinarobots.com

👉 Shopee: https://shopee.vn/vina.robots

👉 Lazada: https://www.lazada.vn/shop/vinarobots/

▫️ Hotline: 0813 618 118

#Vinarobots #AI #Botzees #Botzeesclassic #Miko #Robot #Thongminh #Laptrinh #Coding #AiRobotics #Steam #Stem #Ubtech #Jimu #Astrobotkit #Unicornbotkit #Trackbotkit #laptrinh #thongminh #mamnon #laprap #xaydung #building #block #wall #history #truongmamnon #giaoductainha

popup

Số lượng:

Tổng tiền: