Chiến lược quốc gia về xây dựng, nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)

Chiến lược quốc gia về xây dựng, nghiên cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI)

Thứ Hai,
10/05/2021
0

     Ngày 26/1, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược quốc gia về xây dựng, nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030. Chiến lược quốc gia bao gồm hai nội dung chính là: mục tiêu dài hạn và định hướng chiến lược phát triển AI tại Việt Nam

     Trước khi đưa ra mục tiêu dài han, Thủ tướng Chính phủ đã nêu rõ quan điểm về AI. Đầu tiên, trong chiến lược quốc gia đã xác định rõ quan điểm coi AI là lĩnh vực công nghệ nền tảng của cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần quan trọng tạo bước đột phá về năng lực sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế tăng trưởng bền vững. Từ quan điểm đó, mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cần nâng cao nhận thức, kế thừa và phát huy thành tựu về ngành công nghiệp này. Tiếp đó, nâng cao nguồn nhân lực để tạo ra và phát triển các sản phẩm AI, dịch vụ AI quan trọng mà Việt Nam có lợi thế cạnh tranh. Cuối cùng, chiến lược khẳng định sẽ đầu tư có trọng điểm ứng dụng AI trong một số lĩnh vực liên quan đến quốc phòng an ninh, quản lý tài nguyên, môi trường và dịch vụ cho người dân; phát triển mạnh các doanh nghiệp ứng dụng AI, doanh nghiệp khởi nghiệp về AI.

 

     Song, chiến lược đề ra mục tiêu 5 năm và 10 năm. Đối với mục tiêu 5 năm, chiến lược nêu rõ:

1. Đến năm 2025, Việt Nam nằm trong nhóm 5 nước dẫn đầu khu vực ASEAN và nhóm 60 nước dẫn đầu thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; xây dựng được 5 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực; phát triển được 1 trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng cao.

2. Cùng năm đó, hình thành được 2 trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia về AI; gia tăng số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo về AI và tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực AI ở Việt Nam; nâng cấp, hình thành mới được 10 cơ sở nghiên cứu và đào tạo trọng điểm về AI.

3. Cũng đến năm 2025, AI được ứng dụng rộng rãi trong hành chính công, dịch vụ trực tuyến giúp giảm thời gian xử lý công việc, nhân lực bộ máy, giảm thời gian chờ đợi và chi phí của người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý hành chính nhà nước trong phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng và trong mục tiêu 10 năm, chiến lược hướng đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và trên thế giới. Tiếp sau đó, Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN và nhóm 50 nước dẫn đầu trên thế giới về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; xây dựng được 10 thương hiệu AI có uy tín trong khu vực; phát triển được 3 trung tâm quốc gia về lưu trữ dữ liệu lớn và tính toán hiệu năng…

 

     Sau khi chỉ rõ mục tiêu phát triển, Thủ tướng Chính phủ đã vạch ra 5 nhóm định hướng chiến lược, bao gồm: xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và hành lang pháp lý liên quan đến AI; xây dựng hạ tầng dữ liệu và tính toán cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; phát triển hệ sinh thái AI; thúc đẩy ứng dụng AI; thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

     Cuối cùng, để hiện thực hóa các mục tiêu và định hướng đã đề ra, Thủ tướng Chính phủ phân công cụ thể các nhiệm vụ, giải pháp cho 17 bộ, cơ quan gồm Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và các bộ: KH&CN, TT&TT, Quốc phòng, Công an, GD&ĐT, KH&ĐT, Tài chính, Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động – Thương binh và Xã hội; Tài nguyên và Môi trường; Tư pháp; Y tế.

Nguồn: Bộ giao thông vận tải Việt Nam: https://mt.gov.vn/vn/Pages/chitiettin.aspx?IDNews=71177

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: